19 Haziran 2015 Cuma

İnsafa davet

Bu ülkenin ekmeğini yiyip her türlü haklarından faydalanan bir kısım insanların (!), bir tehcirin tartışmalı nedenlere dayanan bazı acı sonuçlarını bahane ederek "Ermeniler Soykırıma Uğradı" türünden iddialarda bulunup, daha 23 yıl önce dünyanın gözü önünde Ermenilerin Hocalı 'da gerçekleştirdiği ve bunu da açık açık ifade ettiği katliamı ağızlarına bile almamaları bu insanların (!) tıynetleri hakkında yeteri kadar fikir vermekte.

Üzücü olan, Müslüman olduklarını bildiğimiz ve tarihi gerçekler hakkında asgari ölçüde de olsa bilgi sahibi olduklarını düşündüğümüz bazı insanların da bu kervana katılmış olmalarıdır. İttihat ve Terakki zalimdir evet, tehcir kararı almıştır evet, ancak tarihi gerçekleri biraz olsun izleyen insanlar İttihat ve Terakki 'nin bile o tehcir kararını soykırım yapmak için değil savaş ortamında Anadolu 'nun güvenliği için aldığını anlar. Bu konuda ileri geri konuşan herkesi insafa davet ediyoruz...

NOT: 
Bu konuda farklı görüşleri savunan tarihçilerin söylediklerini aşağıdaki bağlantıdan bakıp aklınızı kullanarak gerçeğin neye daha yakın olduğunu anlayabilirsiniz:

http://arsiv.ntv.com.tr/news/321123.asp

AEY / AY